Skip to main content

7-8 juli 2007

In het jaar 2005 was de PCH voor het eerst betrokken bij de organisatie van de Porsche Zandvoort Days, middels de Porsche Club Holland / Racing Division, een éénjarig samenwerkingsverband van de PCH en de ADPCR. Begin 2007 besloot de ADPCR om interne redenen geheel af te zien van de organisatie van de Porsche Zandvoort Days. Het bestuur van de PCH werd door de ADPCR benaderd met het verzoek de organisatie over te nemen en werd in contact gebracht met Huub Vermeulen en Dick van Iperen van de Rensportschool Zandvoort. Hierover werd door het bestuur uitvoerig nagedacht en gedebatteerd. Uiteindelijk werd besloten de uitdaging aan te nemen, ondanks de relatief korte voorbereidingstijd die nog resteerde. Het bestuur was van mening dat we voort wilden bouwen op de bestaande formule van het evenement door te zorgen voor continuïteit middels een professionele aanpak. Door de PCH werd deze kans gezien als een goede mogelijkheid om de club stevig op de kaart te zetten en extra internationale naamsbekendheid te verwerven, niet alleen dit jaar, maar ook in de toekomst. De PCH heeft het organisatorische gedeelte van het evenement aldus voor haar rekening genomen, terwijl de Rensportschool Zandvoort tekende voor het rijtechnische deel, inclusief de baanposten, de hulpdiensten, de circuitbewaking en de toegangscontrole.

In een tijdsbestek van amper drie maanden zijn we er samen met RSZ in geslaagd een evenement neer te zetten dat door alle betrokkenen en de deelnemers is beoordeeld als zeer geslaagd. Er is door een aantal mensen binnen de PCH een enorme berg werk verzet om dit mogelijk te maken. Een bijzonder compliment is op zijn plaats voor Marjoleine Biermans die de algehele coördinatie op zich nam, de complete administratie heeft ingericht, alle teksten en vertalingen heeft opgesteld en alle correspondentie met onder andere de deelnemers in binnen- en buitenland heeft gevoerd en tenslotte ook nog controle hield over de financiën. Verder werd een speciaal gedeelte van de PCH website ingericht voor de Porsche Zandvoort Days, met maar liefst 21 pagina’s aan informatie in vier talen. Mailingen werden uitgestuurd naar alle deelnemers van de voorgaande edities en naar vrijwel alle Europese Porsche Clubs. Er werd een logo voor het evenement ontworpen, er werd een folder gedrukt en daarnaast moest allerhande drukwerk voor de deelnemers gemaakt worden. Samen met kledingfabrikant State of Art werd een speciaal PZD poloshirt ontworpen, voorzien van fraai borduurstiksel met alle sponsorlogo’s. Het was er allemaal op tijd.

Een kleine maand voor het evenement werd duidelijk dat de doelstellingen qua inschrijvingen gehaald zouden worden. Een totaal van 176 deelnemers heeft zich gemeld en er werden in totaal 277 startbewijzen afgegeven voor de drie klassen (FUN, SPORT en RACE) op zaterdag en zondag. De klasse Classic werd in verband met het zeer geringe aantal aanmeldingen hiervoor op zondag bij de Fun klasse gevoegd. Ongeveer tweederde van de deelnemers kwam uit ons eigen land, met daarnaast inschrijvingen uit Duitsland, België, Zwitserland, Engeland, Luxemburg en zelfs een deelnemer uit IJsland. Verheugend is dat 40% van de deelnemers voor het eerst naar de Porsche Zandvoort Days kwamen, dat biedt zeker perspectief voor de toekomst! Niet minder dan 19 Porsche clubs uit Europa werden door de deelnemers vertegenwoordigd.

De weergoden waren ons extreem gunstig gezind. Temidden van de desastreuze zomermaanden juni en juli, genoten we van één van de weinige mooie weekenden, wellicht zelfs het mooiste weekend van die twee maanden. Het mooie weer vertaalde zich dan ook in hele mooie bezoekersaantallen. Niet minder dan 800 Porsches van deelnemers en bezoekers waren dit weekend op het Circuitpark Zandvoort te bewonderen. In totaal bezochten zo’n 5.000 mensen het evenement. De bezoekers konden zich op Paddock 2 eerst vergapen aan honderden geparkeerde Porsches en de occasionshow van Porsche Wittebrug, om daarna op Paddock 1 de Porsche-vloot van de deelnemers te bekijken. Die bestond uit enkele Porsche Classics en verder uit alle mogelijke Porsche modellen met uiteraard een uitgebreide verzameling GT3’s, diverse RS modellen, een Carrera GT en zelfs een aantal 911 CUP raceauto’s. Meer dan voldoende om te bekijken voor de liefhebbers. De auto´s werden ook door een vijftal professionele fotografen bekeken die op hun gezamenlijke websites meer dan 2.000 foto´s van de deelnemende auto´s hebben gepubliceerd. Deze foto´s zijn via een link op de PCH website rechtstreeks bij de betreffende fotograaf te bestellen.

Als vanouds werd het deelnemersveld ingedeeld in drie klassen: FUN voor de minder ervaren rijden met standaard auto’s, SPORT voor de deelnemers met circuitervaring en/of licht gemodificeerde auto’s en tenslotte de RACE klasse voor auto’s in racetrim en voorzien van slicks. Buiten hier en daar wat relatief lichte blikschade en een afgebroken voorwielophanging van één van de raceauto’s, is er vrijwel geen schade gereden tijdens dit weekend. Hulde aan de mannen van Rensportschool Zandvoort en de OCA’s die het hele circuitgebeuren strak in de hand hielden. De grootste schade die geleden werd was aan het ego van de paar deelnemers die in de grindbak terechtkwamen. Helaas werden we wel regelmatig geconfronteerd met de strenge controle op het geluidsniveau. Vanwege de totale geluidsproductie moesten een aantal sessies worden ingekort en een enkele deelnemer werd er vriendelijk doch zeer beslist op gewezen dat zijn auto meer produceerde dan de toegestane 90 decibel en dus niet meer het circuit op mocht. Dat resulteerde hier en daar in stevige discussies.

Op zaterdag werd een onderbreking van het programma ingelast voor de ‘Vet Cool Man’ rit. (Voor meer info zie: www.gelukenvrijheid.nl). Dit is een rit voor en met gehandicapte kinderen die een dag met een Porsche mogen meerijden en daarbij ook een aantal rondjes over het circuit rijden, uiteraard met aangepaste snelheid. Meer dan 200 Porsches draaiden zo hun rondjes met passagiers die het dik naar de zin hadden. De bijbehorende begeleiders moesten genoegen nemen met een rit per touringcar over het circuit. Op zondagmiddag werd de middagpauze gebruikt voor het guppy rijden; kinderen onder de 16 jaar mogen dan ook een paar rondjes mee. Waar al die kinderen ineens vandaan kwamen…?! Gelukkig was een groot aantal deelnemers bereid de jeugdige Porsche fans op te pikken in de pitstraat en hoefde niemand teleurgesteld te worden.

Voor de organisatie was een speciale truck met tent naast Mickey´s ingericht als centraal punt voor de briefing met de deelnemers, tevens de plaats waar passagiers hun vrijwaring konden tekenen als ze wilden meerijden. In totaal werden op beide dagen ruim 600 passagiers geregistreerd. En verder kon iedereen hier met vragen terecht. Ook was dit de gezellige verzamelplaats voor de PCH-leden en het verkooppunt van de unieke PZD-polo´s. Verder hadden we de beschikking over de omroepinstallatie van het circuit, wat niet alleen praktisch was maar zeker ook sfeerverhogend. Walther Blijleven ontpopte zich als een prima circuitomroeper.

Als organisatie kijken we terug op een fantastisch weekend. Blije deelnemers, passagiers en toeschouwers, weinig of geen incidenten en heel veel Porsche plezier. De samenwerking met de Rensportschool Zandvoort is uitstekend bevallen en complimenten voor de zeer professionele begeleiding van alle activiteiten op en rond het circuit aan het adres van Huub Vermeulen en Dick van Iperen, zijn hier zeker op zijn plaats. Dank ook aan alle vrijwilligers uit de PCH gelederen die zich hebben ingespannen om de boel op rolletjes te laten lopen. Volgend jaar beleven de Porsche Zandvoort Days hun eerste lustrum. Als het aan de PCH ligt gaan we zeker door op de ingeslagen weg en zullen we, mede door een ruimere voorbereidingstijd, een nog mooier evenement gaan neerzetten.

Henry de Vaal

Foto’s: Serge Duursma (racephoto.nl), Jeroen de Jong en Henry de Vaal. Op alle foto’s berust copyright!