Skip to main content

2 februari2009

Tijdens de algemene ledenvergadering van de PCH op 27 januari 2009 werd op voordracht van het bestuur door de leden besloten de contributie voor 2009 te verlagen, in verband met de gezonde financiële situatie waarin de PCH zich bevindt. De contributie voor PCH leden wordt verlaagd van € 215 per jaar naar € 160,- per jaar. Aspirant-leden gaan € 180,- per jaar contributie betalen.

Aan het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2008 en voor de financiële jaarstukken, die door de kascommissie waren gecontroleerd en akkoord bevonden. De jaaragenda voor 2009 werd door de leden enthousiast ontvangen en goedgekeurd. Een discussie over de meest geschikte datum voor het eindejaarsgala resulteerde in een besluit dat het gala in 2009 weer naar de maand december verplaatst zal worden en wel in het weekend van 12-13 december.

Tibor Kiszer gaf te kennen na tien jaar trouwe dienst te willen aftreden als bestuurslid. Tibor werd door de overige bestuursleden en de aanwezige leden uitvoerig bedankt voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren en hij werd samen met zijn vrouw Ineke uitvoerig in het zonnetje gezet. Jur de Graaf werd unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. Jur zal zich voornamelijk bezig gaan houden met het ledenbeheer binnen het PCH bestuur.

 

Een meer volledig verslag van de ledenvergadering verschijnt in het volgende PCH magazine.