Skip to main content

8 maart 2011

Voor de inschrijving voor het Porsche Museum- en fabrieksbezoek in Stuttgart op 25 maart a.s. werd besloten een experiment te doen met inschrijving die uitsluitend mogelijk was via een on-line inschrijfformulier op de PCH website. De leden werden ruim van te voren geïnformeerd op welke datum en tijdstip het formulier on-line gezet zou worden en dat toewijzing van de slechts 30 beschikbare plaatsen strikt op volgorde van binnenkomst van de formulieren zou geschieden. Dit leek het bestuur ook de meest eerlijke methode om de schaarse plaatsen voor dit evenement te verdelen.

Zaterdag 26 februari, om 10.00 uur werd het inschrijfformulier on-line gezet. Slechts drie minuten later moest de link worden verwijderd omdat toen het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen al overschreed en we toch nog een aantal zeer snelle inschrijvers moesten teleurstellen.

Een groot succes dus! Het bestuur heeft inmiddels besloten dat vaker van deze methode van inschrijven gebruik gemaakt zal worden. We worden namelijk vaak geconfronteerd met summiere aanmeldingen per e-mail waarin essentiële informatie ontbreekt. Dit geeft een extra belasting van het secretariaat (nabellen, navragen per mail). Bij de on-line inschrijfformulieren kunnen een aantal zogenaamde verplichte velden worden gebruikt: zonder dat deze velden zijn ingevuld kan het formulier niet worden verzonden. Zo hopen we complete informatie bij de aanmelding te kunnen ontvangen. Ook de verwerking van de formulieren betekent voor het secretariaat minder werk dan een verzameling mailtjes, telefoontjes en faxen.

In de loop van dit jaar zullen we steeds vaker gebruik gaan maken van on-line inschrijving. Op- en aanmerkingen en suggesties voor een optimaal gebruik van deze methode zijn natuurlijk altijd welkom bij ons secretariaat!