Skip to main content

9 augustus 2005

Op een zonnige dinsdag vroeg opstaan is geen straf als het doel een dag Circuitpark Zandvoort is, en wel de jaarlijkse Groot Circuitdag. Dit jaar georganiseerd door de NPC en als gebruikelijk gesponsord door PON Porsche Import en Porsche AG. De ontvangst met koffie vond plaats in de Carrera Lounge van PON. Daarna volgde de uitleg van de opzet van deze dag en de indeling in vier groepen. Er waren ongeveer 50 Porsches van de diverse Porsche Clubs. Onze PCH was daarbij ruim vertegenwoordigd met 21 auto’s.

Veel aandacht deze dag voor elementen als het rijden van de ideale lijn, rempunten en gedoseerd gas geven. Kortom uitstekend om je eigen Porsche, je rijgedrag en natuurlijk het circuit beter te leren kennen. Het circuit was in vier secties ingedeeld. De vier groepen, elk met hun eigen instructeurs, wisselden elke 45 minuten van sectie, zodat je het gehele circuit leerde kennen. Eerst kwam een instructeur in jouw Porsche achter het stuur zitten om het voor te doen. Vervolgens ging je zelf het traject afleggen met de instructeur naast je. Het was trouwens een heel aparte ervaring om nu tegen de rijrichting van het circuit in te rijden! (We moesten per sectie namelijk rondrijden).

De lunch werd ons door PON aangeboden in de Carrera Lounge. Na de lunch werd onder leiding van de instructeurs het gehele circuit (nu natuurlijk in de officiële rijrichting) verkend, waarna we vrij mochten rijden. Daar werd door een aantal deelnemers dankbaar gebruik van gemaakt. Aangezien ik zelf volop aan het programma heb deelgenomen was ik helaas niet in de gelegenheid foto´s van dit evenement te nemen.

De dag werd afgesloten in de Carrera Lounge, waar Tibor Kiszer namens de PCH een dankwoordje heeft gesproken, gericht aan de organisatoren. Daar wil ik mij graag bij aansluiten en nogmaals langs deze weg de NPC en PON bedanken voor de organisatie van deze dag. Iedereen kreeg vervolgens een Certificaat uitgereikt met vermelding van ‘goed gevolg van deelname’. Volgend jaar is in principe de PCH aan de beurt om deze Groot Circuitdag te organiseren. Over het concept en de invulling van die dag zullen we nog overleg voeren met Saskia van Doorn van PON Porsche Import.