Skip to main content

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 werd om 20:00 uur geopend door de voorzitter. Na de presentatie van de jaarstukken 2021 werd daarvoor goedkeuring verleend door de kascommissie. Een terugblik op het jaar 2021 liet zien dat er vorig jaar ondanks alle COVID beperkingen toch nog 10 evenementen georganiseerd konden worden.

Door de nieuwe wet WTBR (toezicht op rechtspersonen) was een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de vereniging noodzakelijk. Van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om een aantal noodzakelijke aanpassingen te doen. Na een presentatie van alle wijzigingen werden deze door de ALV goedgekeurd.

Onlangs is de 11e editie van het PCH jaarboek gepubliceerd. Dit is de laatste editie van het jaarboek in deze vorm. Door Peter Kwanten van Quantasie Design volgde een presentatie van de plannen voor een nieuwe vorm van communicatie die meer via de website en video presentaties zal verlopen. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaaroverzicht met hoogtepunten in de vorm van een videoboek gemaakt.

Zoals aangegeven in de convocatie treden Resie Verbeek (evenementen) en Ellen Groen (secretaris) af als bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden werden Mieke Bartens (secretaris) en Diana van Wieringen (evenementen) door het bestuur voorgedragen en bij acclamatie benoemd. De overige bestuursleden – Walther Blijleven (voorzitter), Jur de Graaf (vicevoorzitter en Hans de Boer (penningmeester) - behouden hun functie in het nieuwe bestuur.

Porsche AG streeft na om de meest milieuvriendelijke producent van sportwagens te zijn en heeft sustainability zeer hoog in het vaandel staan. Aan de Porsche Clubs is gevraagd om na te denken over dit thema en waar mogelijk hieraan mee te werken. Resie Verbeek zal zich namens de PCH actief met dit thema gaan bezighouden.

Er is een ambitieuze en volle agenda voor 2022 met op dit moment 16 geplande evenementen. De agenda staat inmiddels op de PCH website.

Tot slot werd de begroting voor 2022 doorgenomen en goedgekeurd door de ALV. De contributie voor 2022 werd door de ALV vastgesteld op € 150,-