Skip to main content
 Dinsdag, 17, Juli, 2007

Slipschool Slotemakers viert haar 50-jarig jubileum, één jaar later dan de PCH. Reden genoeg om samen een evenement op touw te zetten om deze jubilea te vieren. Het wordt een dag van glijden, slippen en plezier in combinatie met een concours d'elegance, samen met de Klassieke 911 en 912 Club, de Daimler-Jaguar Club en de Morgan Club.

Nagekomen aanvulling op het programma:
Van enkele van onze leden kregen wij als reactie op de convocatie voor het Slotemakers evenement de vraag of er ook met de eigen auto gereden mag worden. Wij hebben even geinformeerd bij de organisatie en het antwoord is dat Slotemakers auto’s beschikbaar stelt, maar dat de mensen die met eigen auto willen rijden dit ook mogen doen (in tegenstelling tot wat op de uitnodiging is vermeld), zowel voor slip als slalom. Uiteraard is het rijden met eigen auto ook voor eigen risico.

Download convocatie en inschrijfformulier (pdf)