Skip to main content

Het kon niet uitblijven: de Porsche Club Holland heeft inmiddels haar eigen Facebook Pagina! We hopen dat deze pagina een levendige ontmoetingsplaats op Facebook zal worden voor PCH leden en hun partners.

Veiligheid en privacy zijn zeer serieus te nemen issues bij de PCH. Veel mensen willen op geen enkele manier openlijk bekend zijn, dwz met naam, foto, kenteken of via internet traceerbaar zijn. Daarom is besloten om van de PCH FB Pagina een geheime, besloten groep te maken. Wat betekent dit?

1. De groep is op geen enkele manier te vinden op naam binnen FB voor buitenstaanders.
2. Leden moeten een eigen FB account hebben en kunnen alleen op
uitnodiging van een beheerder tot de groep worden toegelaten, na goedkeuring door het PCH secretariaat.
3. PCH FB berichten zijn alleen zichtbaar voor PCH FB leden.
4. Berichten geplaatst in de PCH FB pagina zijn niet zichtbaar voor FB vrienden van PCH FB leden die geen lid zijn van de PCH FB groep.
5. De beheerders hebben volledige controle over berichten en de leden binnen de groep, leden van de PCH FB groep kunnen alleen berichten plaatsen en reageren op berichten van andere leden.

Toegang tot de FB pagina wordt uitsluitend verleend aan PCH leden, hun partners en personen die nauw aan de PCH verwant zijn. Commercieel gebruik van de FB pagina wordt op geen enkele manier geaccepteerd! Hiermee is de privacy volledig gewaarborgd.

De PCH FB pagina is geen formeel orgaan van het PCH bestuur en het bestuur bemoeit zich niet inhoudelijk met de FB pagina en doet geen formele mededelingen via deze pagina.

De PCH FB pagina is bedoeld als mogelijkheid voor onderlinge contacten tussen leden buiten de PCH evenementen; voor (live) verslagen en ervaringen tijdens PCH evenementen en voor het uitwisselen van allerhande PCH en Porsche nieuwtjes.

Als beheerders van de PCH FB pagina zullen Ron den Besten en Walther Blijleven optreden. De beheerders hebben de taak en het recht om een betamelijk gebruik van de PCH FB pagina te controleren. De beheerders hebben het recht om geplaatste berichten te verwijden indien deze naar de mening van de beheerders of van het PCH bestuur niet stroken met het begrip 'betamelijk gebruik'. De PCH FB groep heeft inmiddels 65 leden.

Hoe krijg ik toegang tot de PCH Facebook pagina?

Heel eenvoudig: stuur een mailtje aan het PCH secretariaat met een verzoek tot toegang voor de PCH FB pagina. Na controle en goedkeuring van de gegevens volgt een uitnodiging via Facebook van één van de beheerders om tot de groep toe te treden.

Na goedkeuring is de Facebook pagina van de PCH ook simpel te bereiken via het FB logo op de home pagina van onze website.