Skip to main content

12 februari 2011

De ledenvergadering van de PCH heeft een bestuursvoorstel goedgekeurd om de verschijningsvorm van het PCH magazine ingrijpend te veranderen. Hiervoor was een wijziging van het betreffende deel van het huishoudelijk reglement van de PCH noodzakelijk, waarvoor de ledenvergadering toestemming heeft verleend.

De achtergronden van de goedgekeurde wijziging:

- Het blijkt steeds moeilijker om tijdig en voldoende redactionele inhoud te verzamelen voor het vullen van vier magazines per jaar.
- Ons land kent inmiddels drie commerciële Porsche bladen, die uiteraard meer actualiteit kunnen bieden. Hierdoor verdwijnt ook een groot deel van de meerwaarde van het club magazine.
- Pon Porsche Import en de officiële Porsche dealers publiceren eigen digitale magazines met actueel nieuws.
- Door teruglopende advertentie inkomsten en terugloop van het aantal abonnees kan het huidige magazine niet langer kostenneutraal gepubliceerd worden.
- Porsche AG heeft inmiddels gratis software aan de clubs ter beschikking gesteld voor het publiceren van een digitale nieuwsbrief. Deze software is zeer functioneel en gebruiksvriendelijk en maakt het mogelijk om met minimale inspanning een digitaal magazine te publiceren.

Gelet op deze ontwikkelingen is besloten om het gedrukte PCH Magazine per onmiddellijk te vervangen door een e-magazine. De frequentie van het e-magazine zal 8-12 publicaties per jaar bedragen. De voordelen van deze vorm van communiceren met de leden zijn: meer actueel nieuws; sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen bij Porsche en de PCH; geen kosten voor de PCH; brede verspreiding onder alle belangstellenden is mogelijk zonder extra kosten, met navenante extra PR waarde.

Naast het e-magazine zal als aanvulling eens per jaar een gedrukt jaarboek worden uitgebracht. Dit jaarboek bevat een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar, veel foto’s, een overzicht van het Porsche nieuws en de gebruikelijke rubrieken als autotesten, interviews, de technische rubriek etc. Het jaarboek zal qua vormgeving aansluiten bij het bestaande PCH magazine in een gebonden uitvoering met ca 80-100 pagina’s. Het voordeel van een dergelijk jaarboek is dat het - meer dan het magazine – een bewaarfunctie heeft. Omdat de kosten van het jaarboek lager zullen liggen dan de vier uitgaven van het magazine, hopen we ook voor adverteerders deze manier van publiceren aantrekkelijker te kunnen maken. PCH leden die bereid zijn om middels een advertentie van hun bedrijf dit initiatief toe ondersteunen worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de redactie! (redactie@porsche-club-holland.nl)

De redactie van het e-magazine en het jaarboek bestaat voorlopig uit Diana Soeteman en Henry de Vaal. Aan uitbreiding van de redactie wordt gewerkt. PCH leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen contact opnemen met redactie@porsche-club-holland.nl

Ook de convocaties voor de PCH evenementen zullen voor een deel via het e-magazine worden verzonden. Het is dus van groot belang uw mailbox scherp in de gaten te houden!