Skip to main content
 Woensdag, 10, Februari, 2016

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Porsche Club Holland op woensdag 10 februari 2016. Wij verzoeken u uw aanwezigheid tijdig kenbaar te maken via het online aanmeldingsformulier. U kunt ook gebruik maken van een machtiging.

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
Telefoon (035) 603 60 10