Skip to main content
 Donderdag, 3, Februari, 2011

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel genoemd “PCH”), welke gehouden wordt op donderdag 3 februari 2011.

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
Telefoon (035) 603 60 10

Klik hier voor de agenda, kandidaatstellingsformulieren, machtiging en de antwoordstrook.

Wij verzoeken u ons voor 25 januari aanstaande te laten weten of u aanwezig bent, dat kan per e-mail aan secretariaat@porsche-club-holland.nl, of het faxen van het inschrijfformulier naar 0297 524 664.