Skip to main content
 Dinsdag, 20, Maart, 2012

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel genoemd “PCH”), welke gehouden wordt op dinsdag 20 maart 2012. Aanvang 20.00 uur.

Onderstaand vindt u de link naar de volledige convocatie. Wij vragen u vriendelijk uw aanwezigheid via de on-line aanmelding te registreren.

Klik hier voor de volledige convocatie

Klik hier voor on-line aanmelding