Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Woensdag, 6, Februari, 2013

DRINGENDE OPROEP AAN ALLE PCH LEDEN

Het bestuur van de PCH verzoekt de (aspirant)leden met klem om aanwezig te willen zijn op onze algemene ledenvergadering! Dit is de gelegenheid om uw stem te laten horen: wij willen erg graag weten wat u in het afgelopen jaar goed vond en ook (en vooral) wat u niet goed vond. Welke evenementen en activiteiten zou u graag zien? Wilt u zelf een evenement organiseren?

COMMISSIE ACTIVITEITEN

Het werk binnen de PCH wordt gedaan door een relatief klein aantal leden en bestuursleden. Voor een aantal commisies zoeken wij extra helpende handen. Een vereniging bestaat voor en door de leden. Heeft u affiniteit of belangstelling voor één van de commissies van de PCH maak dat dan svp kenbaar en kom naar de Algemene ledenvergadering

- WEBSITE BEHEER EN ONDERHOUD
- LEDENWERVING
- REDACTIE
- EVENEMENTEN
- SPORT

AANMELDEN

Wij verzoeken een ieder om de aanwezigheid te willen aanmelden via het inschrijfformulier.

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de PCH zal plaatsvinden op 6 februari 2013 op het bekende adres:

De Soesterduinen
Soesterbergsestraat 88
3768 MD SOEST

AANVANG: 20:00 uur

De leden van de PCH ontvangen de formele convocatie en de benodigde formulieren voor eind december 2012.

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering en het machtigen van een ander PCH lid is mogelijk via het on-line inschrijfformulier.

Kandidaatstelling voor het bestuur of commissies dient schriftelijk te geschieden. De betreffende formulieren kunnen per post of per fax aan het secretariaat worden gezonden. Kandidaatstelling voor een commissie kan ook per e-mail geschieden.

klik hier voor het on-line aanmeldingsformulier

klik hier voor de volledige uitnodiging en de antwoord formulieren