Skip to main content
 Woensdag, 26, December, 2007

ANTI KERSTVERVELING

2e Kerstdag 2007

Ook dit jaar zijn we in de gelegenheid om u namens de NPC uit te nodigen om op 26 december uw Porsche uit te laten in de Zandvoortse duinen. Ons inziens een geweldige mogelijkheid om na 4 opeenvolgende vrije dagen (u bent toch zeker ook vrij op maandag 24 december) uit te waaien aan de Nederlandse kust. Ook kijkers zijn welkom.

Programma:
Vanaf 11:30 uur kunt u terecht in Mickey’s Bar op het Circuit Park Zandvoort voor melden inzake het vrij rijden op het circuit. Vanaf ca. 12:00 tot 16:00 uur staat het circuit tot onze beschikking.

Na 16:00 uur kunnen we gezamenlijk, onder het genot van een aperitiefje, afsluiten waarna u, indien nodig, weer op tijd bij familie of vrienden aanwezig kunt zijn voor het diner.

Informatie ten behoeve van deelname:
• Deelname aan het vrij rijden geschiedt geheel op eigen risico.
• Genodigden zijn alle (aspirant-)leden van de Nederlandse Porsche clubs en de A.D.P.C.R.
• Eenieder die deelneemt moet vooraf de vrijwaring invullen en ondertekenen bij de organisatie.
•Voordat u de baan op gaat krijgt u een sticker die duidelijk zichtbaar op de voorruit, ter hoogte van de binnenspiegel, aangebracht dient te worden.
• Deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen, te weten: 1. Licentiehouders en ervaren rijders, 2. Onervaren rijders (eventueel kunnen licentiehouders meerijden).
• Alleen Porsches kunnen rijden.
• De groepen rijden om de beurt telkens gedurende 30 minuten. Indien er een kleiner aantal inschrijvingen is zal er continu gereden kunnen worden.
• Bestuurder en eventuele dubbelstarter vallen in dezelfde groep qua ervaring (minst ervarene is bepalend, dit ter beoordeling van de sportcommissaris van de NPC).
• Voorafgaand aan het rijden wordt een briefing gehouden. Iedere deelnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.
• LET OP: schade aan de auto of aan de baan zijn voor uw eigen rekening.
• LET OP: indien nodig zullen wij baanposten inzetten; een ieder die inschrijft verplicht zich daarmee enige tijd als baanpost te fungeren.

Veiligheid:
In verband met de veiligheid moeten de volgende noodzakelijke regels in acht genomen worden:
1) elke inzittende is verplicht een helm dragen en in de gordels zitten.
2) voor kinderen jonger dan 12 jaar is het niet toegestaan in de auto mee te rijden.

Inschrijving en kosten:
INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT, VOOR VRIJDAG 17 DECEMBER, IS ALLEEN MOGELIJK VIA DE NPC, JEAN PAUL HULSEBOS. DE KOSTEN ZIJN € 70,00 PER AUTO.

Gaarne een mail sturen naar: evenementen@nederlandse-porsche-club.nl.
Hierin de gegevens van de auto, ervaring, club, naam en adres doorgeven.
Bedrag overmaken op bankrekening 39.56.69.936 onder vermelding van uw naam en Antikerst verveling.

De kosten voor dit sportieve en gezellige evenement dienen vooraf te zijn voldaan.

LET OP: wanneer uw betaling niet tijdig is ontvangen, kunnen wij u niet toelaten op het circuit.

Afzeggingen: persoonlijk doorgeven aan Jean Paul Hulsebos op telefoonnummer 06 – 42 01 14 33, na 18:00 uur. (eventuele kosten die op de NPC verhaald zijn worden aan u doorberekend!).