Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Woensdag, 15, Februari, 2017

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel genoemd “PCH”), op woensdag 15 februari 2017. Wij verzoeken u uw aanwezigheid tijdig kenbaar te maken via het online aanmeldingsformulier.

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
Telefoon (035) 603 60 10

Klik her voor de volledige convocatie

Klik hier voor het aanmeldingsformulier