Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Dinsdag, 26, December, 2017 - Dinsdag, 26, December, 2017

Anti kerst verveling 2017
2e kerstdag

De Nederlandse Porsche Club organiseert ook dit jaar de traditionele anti kerst verveling op tweede Kerstdag. Alle leden van de Nederlandse Porsche Clubs zijn hiervoor uitgenodigd. Uiteraard zijn ook kijkers van harte welkom.

Programma:
11:00 uur:  opening inschrijving in Mickey’s Bar op het Circuit Park Zandvoort.
11:50 uur: sluiting eerste inschrijving
12:00 uur:  de eerste groep zal gaan rijden.
12:30 uur: opening 2e inschrijving voor de laatkomers
16:00 uur:  sluiting van de baan.  

Na 16:00 uur kunnen we gezamenlijk, onder het genot van een aperitief afsluiten.

Informatie ten behoeve van deelname: Deelname aan het vrij rijden geschiedt geheel op eigen risico. Genodigden zijn alle leden van de Nederlandse Porsche clubs. Iedereen die deelneemt dient vooraf de vrijwaring in te vullen en te ondertekenen bij de organisatie. Voordat we de baan op gaan krijg je stickers die duidelijk zichtbaar op de auto aangebracht dienen te worden conform de instructie. We rijden in principe in groepen.

Alleen Porsches mogen rijden. De groepen rijden om de beurt, telkens gedurende 30 minuten. Bestuurder en eventuele dubbelstarter vallen in dezelfde groep qua ervaring (de minst ervarene is bepalend, dit ter beoordeling van de sportcommissaris). Voorafgaand aan het rijden wordt een briefing gehouden. Iedere deelnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.   Deelnemers kunnen worden ingedeeld in groepen o.b.v  rijervaring.    

LET OP: schade aan de auto of aan de baan zijn voor eigen rekening.

Veiligheid: In verband met de veiligheid moeten de volgende noodzakelijke regels in acht genomen worden: elke inzittende is verplicht een helm te dragen en in de gordels te zitten. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het niet toegestaan in de auto mee te rijden.    

Kosten: 
1. Vanaf 1 november tot en met 30 november  € 250,00
2. Vanaf 1 december € 300,00 
3. Bij inschrijving/aanmelding op 26 december: € 350,00

De kosten voor dit sportieve en gezellige evenement dienen voor de sluitingsdatum te zijn voldaan. Inschrijving sluit 17 december 2016   LET OP: wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, kunnen wij u niet toelaten op het circuit.

U kunt middels Ideal betalen of u ontvangt een factuur. De betaling dient voor de sluitdatum te zijn voldaan. De betaling kan worden uitgevoerd t.g.v. De Nederlandse Porsche Club, Rabobank Wateringen, Rekeningnummer 39.56.69.936, omschrijving Anti Kerst Verveling.

Voor verdere informatie en Inschrijven: via email: evenementen@nederlandse-porsche-club.nl

Afzeggingen:  persoonlijk doorgeven aan evenementen@nederlandse-porsche-club.nl (eventuele kosten die op ons verhaald zijn worden aan u doorberekend!)