Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Woensdag, 3, Februari, 2010

Het bestuur nodigt alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Porsche Club Holland, welke gehouden wordt op woensdag 3 februari 2010.

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest

Kandidaatstellingen dienen voor 25 januari a.s. schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur via het secretariaatsadres middels het invullen en tijdig opsturen van het bijgesloten formulier.

Het bestuur roept alle leden van harte op om zich kandidaat te stellen voor een functie in één van de commissies via het bijgaande formulier! Daarbij zijn we ook specifiek op zoek naar leden die zich willen aanmelden voor de commissie die de viering van het 11e PCH lustrum in 2011 willen vormgeven.

Notulen van de AV 2009 en financiële stukken, alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat.

Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Graag tot ziens in Soest.

Klik hier voor de volledige convocatie en de bijlagen