Skip to main content

Het PCH redactieteam en de opmaker leggen op dit moment de laatste hand aan het PCH Jaarboek 2012. Het is opnieuw een race tegen de klok.

- Gaan we er in slagen het boek op de nieuwjaarsreceptie te presenteren?
- Wordt het boek even dik en even mooi als het Jaarboek 2011?

Kom naar de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari a.s. voor de antwoorden!