Skip to main content
 Woensdag, 5, Februari, 2014
 Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel genoemd “PCH”), op woensdag 5 februari 2014.

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest

klik hier voor de volledige convocatie

klik hier voor het on-line aanmeldformulier