Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
 Woensdag, 21, Juli, 2021

Dankzij de versoepelingen van de coronaregels de laatste paar weken en het vertrouwen dat dit zich zal blijven doorzetten kunnen wij gelukkig ook dit jaar een fysieke algemene vergadering organiseren. 

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel
genoemd “PCH”), op woensdag 21 juli 2021. Wij verzoeken u uw aanwezigheid tijdig kenbaar te maken via het online  aanmeldingsformulier. 

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
Telefoon (035) 603 60 10

AANMELDEN