Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12

70 Years Porsche Sportscars Event

Porsche viert in 2018 op verschillende momenten en op verschillende locaties de 70e verjaardag van de Porsche sportwagens; op 8 juni 1948 kreeg namelijk de eerste Porsche 356 de officiële type goedkeuring. Via Porsche Club News Online werd een uitnodiging gezonden aan alle Porsche Clubleden wereldwijd om dit feit te komen vieren in Stuttgart in het weekend van 8-10 juni. Daarvoor waren slechts 200 plaatsen beschikbaar en deze werden toegekend op basis wie het eerst komt…, met dien verstande dat Porsche het recht wilde voorbehouden om de beschikbare plaatsen enigszins naar rato te verdelen over de verschillende landen. Daarbij werd ook nog de keuze geboden om eerst deel te nemen aan de speciale Porsche Sternfahrt, die vanuit de vier windstreken naar het evenement in Stuttgart zou voeren. Route West vertrok uit Vaalsbroek in Nederland, de overige drie routes startten in Leipzig, Salzburg en Luzern. Drie van de PCH equipes maakten gebruik van dit aanbod en startten de Sternfahrt Westrit naar Stuttgart op 6 juni vanuit Vaalsbroek, samen met een groot aantal Duitse en Engelse deelnemers onder aanvoering van reisleidster Claudia Schäffner, vergezeld door niemand minder dan Gijs van Lennep.

De uitnodiging van Porsche werd tijdig door ons secretariaat doorgezet naar de leden. Een flink aantal PCH leden bleek alert te reageren en meldde zich aan zodra de speciale site openging. Tot onze verrassing werden er maar liefst 12 PCH equipes toegelaten tot dit unieke evenement; zondermeer een buitenproportionele afvaardiging. Ook verrassend was het dat we zouden constateren dat geen van de andere Porsche Clubs uit ons land vertegenwoordigd was op dit evenement.

Wel een beetje jammer dat dit evenement samenviel met de Porsche Zandvoort Days op 9 en 10 juni, maar de door Porsche geboden mogelijkheid was dermate uniek dat geen van de deelnemers daar moeite mee had. De oproep om vooral de oranje PCH shirts mee te nemen was niet aan dovemans oren gericht en de grote PCH delegatie bleef dan ook zeker niet onopgemerkt tussen de 400 gasten uit de hele wereld.

Zie verder hieronder voor een verslag en foto’s van de verschillende onderdelen van dit evenement: