Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is een serieuze aangelegenheid die meestal niet al te veel belangstelling geniet bij de leden van een club. De PCH mocht zich echter dit jaar verheugen op een royale opkomst en een gezonde interesse voor de stand van zaken. Vergadercentrum De Soester Duinen bood opnieuw gastvrij onderdak voor verslaggeving van financiële, bestuurlijke en club-technische aangelegenheden.

Het clubjaar 2013 is met plezier en vol enthousiasme verlopen. De evenementencommissie verdient veel lof over de uitvoering en keuze van de ritten, de sportcommissie presteert op hoog niveau door inzet van hoogwaardige instructeurs en de redactie ontving opnieuw een luid applaus voor de uitgifte van een fullcolor boek vol verslagen, foto’s en Porsche nieuws.

Na de herverkiezing van Jur de Graaf (aftredend volgens rooster) blijft de bestuurssamenstelling en de functieverdeling ongwijzigd.

Op de financiële verslagen van het voorgaande jaar en de aanwas van het ledenaantal met bijna 20% valt niets af te dingen, het zijn positieve cijfers in een stijgende lijn. Ondanks alle moeizame economische berichtgeving geniet de PCH volop belangstelling en biedt het de leden waarschijnlijk de nodige energie en sportieve (ont)spanning. Een goed financieel beleid met kennis van zaken en cijfermatig inzicht biedt vooruitzicht op een gezonde positie voor het komend clubjaar en voldoende tegoeden om in 2016 het 60-jarig bestaan groots te gaan vieren.

Er staan voor 2014 zo’n zeventien evenementen gepland en dat is een record aantal. Circuitervaring opdoen in binnen- en buitenland, eendaagse toertochten, waarbij ook samenwerking niet geschuwd wordt en een tweetal weekend evenementen zullen dit jaar de kalender vullen. Klik naar de evenementenpagina om ze te bekijken en een keuze te maken. En let op de speciale aankondigingen van o.a. het fabrieksbezoek aan Leipzig waarvoor slechts een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk is!

Het bestuur herhaalt zijn vaardigheden ook in 2014 en doet er alles aan om er weer een fantastisch clubjaar van te maken. Na een gemoedelijke en in sporttempo verlopen vergadering werd de avond afgesloten met een drankje in de bar. Vanaf 9 februari staat er sportiviteit op de kalender. U bent uitgenodigd!

PCH leden kunnen de notulen en de stukken van de ledenvergadering opvragen via het secretariaat.