Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12

14 april 2011

Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid Ton van Heuzen op 31 maart j.l. Ton bereikte de respectabele leeftijd van 83 jaar en was gehuwd met Judy van Heuzen-Dijksma. De teraardebestelling heeft plaatsgevonden in besloten kring op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam, op 6 april j.l. Op uitdrukkelijk verzoek van de familie hebben wij de publicatie van dit bericht uitgesteld tot na de begrafenis.

Met Ton verliezen wij ons oudste lid, zowel qua leeftijd als senioriteit binnen de PCH. Ton werd Porsche rijder in 1952 en was lid vanaf de oprichting van de PCH in 1956. In het jaar 1960 ontving Ton een persoonlijke brief van Ferdinand Porsche als één der allereerste Porsche rijders die 100.000 km met een Porsche hadden gereden. Niet alleen was hij 55 jaar (!) lang lid van onze vereniging, tot het laatst was hij actief deelnemer aan onze evenementen en bovendien was hij altijd erg betrokken bij het wel en wee van de PCH. We kunnen slechts dankbaar zijn voor de vele jaren die hij in ons midden verbleef.

Naar eigen zeggen was hij koopman in hart en nieren. “Er is maar één echt vrij beroep en dat is koopman. Daar heb je geen diploma’s voor nodig en dat is het enige waar ik geschikt voor ben”.

In een periode van 55 jaar zag Ton de PCH ontwikkelen van elite club tot een club van Porsche adepten van alle rangen en standen. Hij stond midden in het leven en was blij met de maatschappelijke ontwikkelingen die er toe leidden dat Porsche rijden voor een veel breder publiek toegankelijk werd. De blauwe blazers verdwenen, maar uiteindelijk veranderde de basis niet: een stel Porsche-verslaafden die veel plezier met elkaar beleven. Hoe dan ook, Ton bleef de PCH trouw en was steeds een veel- en graag geziene gast op onze evenementen. Zondermeer een aimabel mens die bijna een leven lang, ononderbroken en nauw bij de PCH betrokken is geweest. Tijdens het laatste gala kon hij de dansvloer slechts bereiken in een rolstoel, maar hij ‘stond’ er!

Onze gedachten gaan uit naar Judy van Heuzen-Dijksma en we wensen haar veel sterkte. En, lieve Judy, we hopen jou nog vaak bij de PCH te mogen zien!

We sluiten af met een boodschap die Ton tijdens een interview voor het PCH magazine meegaf voor de PCH leden: “Streef er altijd naar om nummer één te zijn en ga nooit voor minder!”

30 september 1927 - 31 maart 2011