Skip to main content

Algemene Ledenvergadering

14 februari 2019

Net als in voorgaande jaren vond de ledenvergadering van de PCH plaats in Restaurant de Soesterduinen in Soest. Tijdens de vergadering waren 24 stemgerechtigde leden aanwezig.

Voorzitter Walther Blijleven opende de vergadering, waarop het bestuur en de verschillende commissies verslag deden over de activiteiten in 2018. De jaarrekening werd gepresenteerd en voorzien van goedkeuring door de kascommissie. Hans de Boer werd na afloop van zijn termijn bedankt voor zijn activiteiten in de kascommissie. Als nieuw kascommissie lid werd Jaques van Casteren benoemd die samen met Jan Willem van der Broek de jaarrekening over 2019 zal controleren.

In 2018 werden 18 evenementen georganiseerd door de PCH, waarvoor in totaal meer dan 1.000 deelnemers hebben ingeschreven. Het ledenbestand groeide in 2018 met 30 nieuwe leden.

Er waren dit jaar geen bestuurswisselingen, het bestuur gaat ook in 2019 in dezelfde samenstelling verder. Ook de meeste commissies blijven vrijwel ongewijzigd van samenstelling. Henry de Vaal neemt de taken van Walther Blijleven over als sportcommissaris en Lionel Eleveld treedt toe tot de redactie.

Na de pauze gaf Walther Blijleven een presentatie van de geplande evenementen in 2019 en tot slot werd de begroting voor 2019 door de ledenvergadering goedgekeurd.