Skip to main content

Offset of Einpresstiefe, wat is dat?

Een nogal technisch verhaal, maar belangrijk voor mensen die denken dat optisch verfraaien van de auto met de wielen meer naar buiten door een paar andere velgen aan te schaffen, zo maar ongestraft kan geschieden...

Het Duitse begrip Einpresstiefe (in het Engels: offset), kent als zovele technische woorden eigenlijk geen mooie vertaling in het Nederlands. Die Einpresstiefe is in ieder geval niet een getal wat aangeeft hoe mooi een wiel onder de auto ‘staat’. De ET-waarde (Einpresstiefe) geeft eigenlijk aan of een wiel binnen het spatbord past, dan wel of dat spatbord verbreed moet worden (uitgebouwd). De Einpresstiefe (aangeduid in mm) is de afstand tussen het midden van de velg en het vlak waarmee de velg, in gemonteerde toestand, tegen de naaf aan rust (zie afbeelding).

De afstand tussen de velgwangen is de velgbreedte. De velgbreedte wordt aangegeven in inches. Een inch is 2,54 cm, dus een 7,5-inch-velg is ongeveer 19,05 cm breed (tussen de wangen). Als de ET waarde nul is, dan ligt de flens (het gedeelte van het wiel waar de bouten doorheen gaan) precies in het midden van het wiel. De velg steekt dan dus net zover naar binnen als naar buiten.

Een positieve ET waarde (bijv. ET+35) betekent, dat de velg verder naar binnen ligt (dus meer richting voertuigmidden). Als men dus een velgenpaar met ET +35 vervangt door een velgenpaar met ET – 35, dan wordt dus de spoorbreedte 140mm breder.

(ET +35 mm: 35 mm + 35 mm = + 70 mm; ET - 35 mm: 35 mm + 35 mm = - 70 mm).

De positie van het loopvlak van een band verandert dus niet door de breedte van de velg, maar uitsluitend door de ET-waarde van de velg. Dus wanneer het loopvlak van de band buiten de wielkast uitsteekt, helpt het niet om een smallere velg te monteren, maar moet men een andere ET-waarde (positiever) monteren.

In een eerder bakerpraatje hebben we gesproken over de Lenkrollhalbmesser. Ook al zo’n prachtig woord waar we geen Nederlandse vertaling voor hebben. Het geeft de positie aan van het snijpunt tussen het in de lengterichting geplaatste verticale vlak door het midden van het loopvlak en de (denkbeeldige) verlengde fusee (heeft dus alleen een betekenis voor gestuurde wielen). Een negatieve waarde betekent dat het snijpunt aan de ‘buitenkant’ van het midden van de band ligt, hetgeen het beste is om ongewenste stuurbewegingen door ongelijke remkrachten op de wielen te voorkomen.

U kunt zich dus voorstellen dat de montage van wielen met een andere ET-waarde invloed heeft op deze Lenkrollhalbmesser. Meer precies: een ‘negatievere’ waarde (banden komen verder naar buiten) heeft een negatief effect op de rechtuit-stabiliteit (de Lenkrollhalbmesser wordt daardoor minder negatief en dus minder gunstig voor rechtuit-stabiliteit).

De meesten vinden het verder naar buiten komen van de banden optisch wel te prefereren, maar als u dit verhaal heeft kunnen volgen, dan begrijpt u inmiddels dat dit eigenlijk niet ongestraft kan (verminderde rechtuit-stabiliteit).

Liebe Grüße,
Jürgen Albert