Skip to main content

3 mei 2011

Juist door het gebruik van een e-magazine, in plaats van ons gedrukte magazine, bestaat de kans dat in verslagen etc. namen van leden op het internet vermeld worden. Dit heeft als onmiddellijk gevolg dat die namen via Google of een andere zoekmachine in verband gebracht kunnen worden met het lidmaatschap van de PCH. Een aantal leden heeft hier sterk bezwaar tegen, terwijl anderen er absoluut geen probleem mee hebben.

Om de privacy van onze leden zoveel mogelijk te waarborgen zal de redactie er naar streven om in alle geplaatste berichten in deze nieuwsbrief of op onze web site het gebruik van (volledige) persoonsnamen te vermijden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. Uitslagen van de diverse evenementen zullen in de vorm van een apart pdf bestand aan het bericht worden gekoppeld. De daarop vermeldde namen zijn dan niet via een zoekmachine traceerbaar.

In het enthousiasme van de redactie kan dit overigens wel eens onbedoeld over het hoofd worden gezien. In het verleden werden bovendien veel van de evenementenverslagen overgenomen op de web site en het kan zijn dat in deze verslagen nog wel namen vermeld staan. Dit kunt u eenvoudig zelf controleren door uw naam in te tikken in Google en te controleren of daaruit een link naar de PCH tevoorschijn komt. Als dat zo is en u vindt dat ongewenst, dan is een enkel mailtje naar de redactie voldoende om de pagina of de betreffende informatie te laten verwijderen. Mail naar: redactie@porsche-club-holland.nl