Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 12
SECETARIAAT
Postbus 91
1420 AB  Uithoorn
tel. 0637 009 864
e-mail: secretariaat@porsche-club-holland.nl
 
BESTUUR

e-mail: bestuur@porsche-club-holland.nl


      Walther Blijleven  -  Voorzitter  

     Mieke Bartens  -  Secretaris

     Hans de Boer  -  Penningmeester

     Diana van Wieringen  -  Vice-Voorzitter, Evenementen Coördinator

 

REDACTIE
Ellen Groen, Diana van Wieringen
e-mail: redactie@porsche-club-holland.nl
 
SPORTCOMMISSIE
Walther Blijleven - Sportcommissaris
Daniël Sandifort - instructeur
Paul Tak
e-mail: sport@porsche-club-holland.nl
 
LEDENBEHEER & ADMINISTRATIE
Mieke Bartens / Hans de Boer
e-mail: leden@porsche-club-holland.nl
 
BANK
ABN AMRO 55.59.46.886
IBAN: NL57ABNA0555946886