Skip to main content

Na de rijvaardigheidstraining op de Nürburgring in 2010, viel dit jaar de keuze op het Safety Experience Center in Rosmalen voor een rijvaardigheidstraining. Op 6 maart meldden zich 19 deelnemers, waaronder veel nieuwe gezichten, bij het SEC, op het terrein van Autotron in Rosmalen. Een relatief bescheiden opkomst, die voor de deelnemers wel betekende dat er voor iedereen veel rijtijd beschikbaar was en er dus intensief getraind kon worden.

Na een prima lunch volgde een stukje theorie. Voor sommigen bekend, voor anderen een eye opener. Het is echter goed regelmatig geconfronteerd te worden met zaken als een tabel met de remweg bij verschillende snelheden, zithouding en veel andere praktische zaken die merkwaardigerwijs bij een standaard rijopleiding niet aan bod komen.

Het SEC was voor de PCH een nieuwe locatie. Het centrum bleek bijzonder goed geoutilleerd te zijn met maar liefst vier verschillende natte onderdelen voorzien van gladde stroken. Daarvan is de ‘slingerbaan’ heel bijzonder en die waren we nog niet eerder tegengekomen. In plaats van een gladde strook in een cirkel, of op een recht stuk, ligt hier een gladde strook in de vorm van een slingerend stuk weg met een rechts, links, rechts bochtencombinatie. Daarnaast was er de bekende natte cirkel voor het driften (voor zover dat lukte) en twee rechte gladde stukken voor rem- en uitwijkproeven.

De twee SEC instructeurs hadden al snel gezien dat onze groep behoorlijk gedisciplineerd was en gemiddeld over een behoorlijke rijvaardigheid beschikte. Men liet de groep daarom snel los, zodat iedereen naar hartenlust en in eigen tempo de verschillende onderdelen kon afwerken, waarbij zelfs meerdere auto’s tegelijk van de natte cirkel en slingerbaan gebruik konden maken, beurtelings met en zonder PSM, indien beschikbaar.

Het klapstuk van de dag was de Wet Challenge die speciaal op verzoek voor ons was uitgezet. Terwijl de PCH groep pauzeerde met een drankje, zetten de SEC instructeurs het parcours uit. Dit bleek een traject dat van droog naar de natte slingerbaan ging, via een droog stukje de slinger in de andere richting, weer droog en vervolgens anderhalf rondje over de natte cirkel en via een droog stukje naar een natte slipbaan waar a cheval gestopt moest worden. Niet echt eenvoudig en auto’s zonder PSM waren dan ook kansloos op dit traject.

Na de prijsuitreiking keerde het gezelschap tevreden huiswaarts. De SEC locatie zullen we in de toekomst waarschijnlijk vaker bezoeken!

Klik hier voor de uitslag van de wet Challenge
Klik hier voor de fotopagina