Skip to main content

Data privacy verklaring

Dank voor uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor Porsche Club Holland. Om er voor te zorgen dat u onze website veilig kunt gebruiken, nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens en een vertrouwelijke behandeling daarvan zeer serieus.

Middels deze omschrijving van de bescherming van uw gegevens, willen we u informeren hoe en wanneer wij uw data opslaan en hoe wij deze gebruiken - uiteraard volledig in overeenstemming met de Europese wetgeving voor data protectie.

Vergaring van anonieme data

Wanneer u onze internet pagina's bezoekt, slaan onze servers automatisch gegevens op van een algemene aard. Dit omvat het type internet browser, het gebruikte operating systeem, de URL van de internet service provider, het IP adres van de gebruikte computer, de website vanaf waar u ons heeft bereikt, de bezochte pagina's op onze website en de datum en duur van uw bezoek aan de website. Dit is informatie die geen enkele conclusie mogelijk maakt over uw identiteit. Deze data wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden op volstrekt anonieme basis.

Vergaring en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen indien u deze vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het verwerken van een order uit onze webshop, het registreren voor een evenement of het participeren in een forum. Uw gegevens worden versleuteld voor verzending en verwerking, ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang. Deze regel is niet van toepassing op de verzending van e-mails.

Gebruik en opslag van de vergaarde data

De persoonlijke gegevens die zijn vergaard op onze website worden gebruikt voor het verwerken van orders, registratie voor evenementen en/of het verwerken van een aanvraag of verzoek om informatie. Indien nodig worden deze gegevens verwerkt in een intern Porsche Club Holland computer systeem.

###LINKBEGIN### Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Bestuur en medewerkers van Porsche Club Holland en - indien van toepassing - onze leveranciers en partners bij de uitvoering van opdrachten en evenementen zijn gebonden aan strikte geheimhouding.

Cookies

Onze website pagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en dragen geen virussen. De cookies op onze website verzamelen op geen enkele wijze persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de informatie binnen de cookies om het gebruik van onze website te vereenvoudigen en aan te passen aan uw voorkeuren .

Uiteraard kunt u onze website gebruiken zonder cookies. Indien u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw computer. U kunt aangeven in de instellingen van uw internet browser. Eerder opgeslagen cookies kunt u op ieder moment verwijderen via de instellingen van uw internet browser. Indien u geen cookies accepteert dan kan dat leiden tot een verminderde functionaliteit van onze website.

IP adres (anoniem)

De wettelijke basis hiervoor is het kunnen vervullen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bescherming van gegevens en ons legitieme belang in het voorkomen en oplossen van fouten, alsmede de mogelijkheid om de veiligheid van het door ons gebodene te kunnen garanderen. Verder worden deze gegevens gebruikt voor analytische doelen - zonder dat deze worden toegekend aan een specifiek persoon.

Indien gewenst kunt u gebruik maken van onze diensten en ondersteuning voor leden en potentiële leden. De door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum, kenteken, interesse etc.) worden desgewenst opgeslagen in een database die wordt beheerd door Porsche Club Holland. In dat geval kan Porsche Club Holland de gegevens van (potentiële) individuele leden gebruiken voor informatie- en promotie doeleinden binnen Porsche Club Holland en voor voertuig-gerelateerde diensten van Porsche. Porsche Club Holland kan daartoe contact met u opnemen via de communicatiekanalen die daarvoor nodig zijn.

Afbeeldingen

Tijdens onze evenementen worden over het algemeen foto's gemaakt. Deze foto's worden gebruikt voor het (foto)verslag van het evenement op onze website en mogelijk voor publicatie in het jaarboek van de Porsche Club Holland. Op uw verzoek zullen wij afbeeldingen van uzelf, uw partner of eventuele gasten en/of uw voertuig direct verwijderen. Indien gewenst kunt u hiervoor een kort bericht sturen aan secretariaat@porsche-club-holland.nl


Veiligheid

The Porsche Club Holland website wordt gehost in de Bondsrepubliek Duitsland op een systeem voor Porsche Clubs, door een internet service provider, in opdracht van Porsche AG. Deze service provider is geregistreerd met de volgende veiligheidscertificering:
TiSAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
Participant ID: PT3C5P
Scope ID: SYH8P5

Een overeenkomst met de service provider, in overeenstemming met Art. 28 para. 3 EU-DSGVO voor het verwerken van gegevens is beschikbaar voor Porsche Club Holland.

Porsche Club Holland gebruikt eigen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de door u verstrekte gegevens tegen ongewilde of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging, of toegang door ongeautoriseerde personen of instanties. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd op basis van technische ontwikkelingen.

Rechten van de betrokken partijen

Op uw verzoek zullen we u schriftelijk informeren of en welke persoonlijke gegevens van u door ons zijn opgeslagen. In het geval dat, ondanks ons streven naar volledigheid en correctheid, onjuiste informatie is opgeslagen, dan zullen we dat onmiddellijk corrigeren op uw verzoek. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens op elk moment intrekken met een kort bericht aan het secretariaat van Porsche Club Holland.

Verder kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden indien u vragen heeft over de opslag en/of verwerking van uw gegevens en voor suggesties en/of klachten.