Skip to main content

Sunday, 6 June 2021

Mechelen - Pierpont - Waterloo

Wat een succes! Dank aan iedereen ! Bedankt voor jullie aanwezigheid! En  voor de familiale sfeer, typisch voor de Porsche Club of Belgium !

We waren blij jullie weer te zien en dit eerste deel van onze “Tour des 3 en Porsche” is al een mooie overwinning op zich.Laten we het niet hebben over de storm, of over de bomen op de wegen, noch de regen maar laat ons alvast kijken naar het tweede deel van onze  Belgische rondreis.

We zien jullie graag terug op 6/06/21 om 8u30. De eerste start wordt om 9 uur gegeven.

Rond 14.30 uur vertrekken wij terug o.a. via de abdij van Villers-la-Ville om deze tweede dag dan af te ronden in de omgeving van Waterloo rond 17.30 uur.

Wij herinneren jullie eraan dat , zelfs indien jullie door omstandigheden een deel gemist hebben,  toch in de running blijven voor de eindoverwinning. Bij afwezigheid en voor organisatorische redenen, vragen wij, vriendelijk, ons hiervan op de hoogte te stellen via e-mail.

Wij wensen jullie erop attent op te maken dat sommige deelnemers van de eerste dag hun vragenlijst niet hebben ingediend.

Het is nog niet te laat - onthoud dat iedereen zijn kans heeft om te winnen - dus laatkomers, wij wachten  jullie inzendingen af !

Tensloten, enkele vooraf informaties aangaande de prijsuitreiking die half december zal plaatsvinden, want alleen al de locatie is de moeite  waard.

Inderdaad, wij verwelkomen jullie te midden van de collectie van de heer Dirickx, een van de grootste Porsche-verzamelaars in België. Bezoek aan de collectie, snacks en prijsuitreiking zijn gepland  ... 

---

Quel succès ! Merci à vous ! Merci pour votre présence ! Et merci pour votre bonne humeur !

Nous avons été heureux de vous revoir et cette première partie de notre « Tour des 3 en Porsche » est déjà une belle victoire en soi.

Ne parlons pas de la tempête, ne parlons pas des arbres sur les routes, ni de la pluie et regardons déjà vers la seconde partie de ce périple.

Nous vous donnons rendez-vous le 6/06/21 à 8h30. Le premier départ sera donné dès 9h.

Vers 14h30 nous reprendrons la route vers l’Abbaye de Villers-la-Ville pour terminer cette seconde journée en votre compagnie à Waterloo vers 17h30.

Rappelons qu’il vous est possible d’esquiver une des trois sorties tout en restant dans la « course » mais nous vous demandons par simple respect dans l’organisation de nous prévenir par email. Et enfin, rappelons que certains participants de la première journée n’ont pas remis leur questionnaire. Il n’est pas trop tard – n’oubliez pas que chacun a ses chances de gagner –donc  les retardataires ; à vos envois !

Levons aussi un peu plus le voile pour la remise des prix qui aura lieu mi-décembre car le lieu vaut à lui-seul le déplacement. Nous aurons le plaisir de vous accueillir au milieu de la collection de Monsieur Dirickx, un des plus grands collectionneurs de Porsche en Belgique. 

 

 

Connect with Porsche Club of Belgium