Skip to main content

Heeft u een Porsche 356 en/of onderdelen/artikelen te koop of bent u hier naar op zoek, dan kunt u op deze pagina een advertentie plaatsen. Uw advertentie blijft gedurende enkele maanden op deze website staan. U kunt uitsluitend een advertentie in deze rubriek plaatsen die betrekking heeft op een Porsche 356, andere typen of merken worden niet geaccepteerd.

Leden: gratis

Niet leden: € 25,- per advertentie. Betaling s.v.p. via RABO-bank rekeningnummer NL85 RABO 015.71.21.356 o.v.v. ‘advertentie 356-website’, uw naam en volledig adres. Na ontvangst van dit bedrag wordt uw advertentie geplaatst.

Advertenties kunnen per email aangeboden worden (webmaster@porsche356club.nl).

In uw advertentie dient vermeld te worden:
- uw naam
- telefoonnummer en/of e-mail
- volledig adres of alleen woonplaats
- gevraagd of aangeboden
- artikel (en eventueel de prijs)
- eventueel foto's (max. 5 foto's met een totale grootte van max. 500 kb)

De Porsche 356 Club Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, noch de kwaliteit van het gebodene. Wij hebben geen commercieel belang bij het gebodene. Wij behouden ons het recht voor advertenties te weigeren.

Wij verzoeken u, indien het aangebodene is verkocht of u heeft gevonden wat u zocht, dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat de advertentie verwijderd kan worden.