Skip to main content
 Zaterdag, 26 December 2009

Ook dit jaar zijn we in de gelegenheid u uit te nodigen om op 26 december uw Porsche uit te laten in de Zandvoortse duinen. Ons inziens als altijd een leuke mogelijkheid om uit te waaien aan de Nederlandse kust. Uiteraard zijn ook de kijkers welkom.

Programma:

Vanaf 11:30 uur kunt u terecht in Mickey’s Bar op het Circuit Park Zandvoort voor de inschrijving inzake het vrije rijden op het circuit. Vanaf ca. 12:00 tot 16:00 uur staat het circuit tot onze beschikking.

Na 16:00 uur kunnen we gezamenlijk, onder het genot van een aperitiefje, afsluiten waarna u, indien nodig, weer op tijd bij familie of vrienden aanwezig kunt zijn voor het diner.

Informatie ten behoeve van deelname:

•Deelname aan het vrij rijden geschiedt geheel op eigen risico.

•Genodigden zijn alle (aspirant-)leden van de Nederlandse Porsche clubs en de A.D.P.C.R.

•Eenieder die deelneemt dient vooraf de vrijwaring in te vullen en te ondertekenen bij de organisatie.

•Voordat u de baan op gaat krijgt u een sticker die duidelijk zichtbaar op de voorruit, ter hoogte van de binnenspiegel, aangebracht dient te worden.

•Deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen, te weten:

1.Licentiehouders en ervaren rijders

2.Onervaren rijders (eventueel kunnen licentiehouders meerijden.)

•Alleen Porsches mogen rijden.

•De groepen rijden om de beurt, telkens gedurende 30 minuten.

•Bestuurder en eventuele dubbelstarter vallen in dezelfde groep qua ervaring (minst ervarene is bepalend, dit ter beoordeling van de sportcommissaris van de NPC).

•Voorafgaand aan het rijden wordt een briefing gehouden. Iedere deelnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.

LET OP: schade aan de auto of aan de baan zijn voor uw eigen rekening.

LET OP: indien nodig zullen wij baanposten inzetten; eenieder die inschrijft verplicht zich daarmee enige tijd als baanpost te fungeren.

Veiligheid:

In verband met de veiligheid moeten de volgende noodzakelijke regels in acht genomen worden:

•elke inzittende is verplicht een helm te dragen en in de gordels te zitten.

•voor kinderen jonger dan 12 jaar en personen kleiner dan 1.50 meter is het niet toegestaan in de auto mee te rijden.

Inschrijving en kosten:

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT, VOOR VRIJDAG 11 DECEMBER, IS ALLEEN MOGELIJK VIA DE NPC SITE. KOSTEN ZIJN € 80,00 PER AUTO.

De kosten voor dit sportieve en gezellige evenement dienen voor 11 december 2009 te zijn voldaan.

LET OP: wanneer uw betaling niet tijdig is ontvangen, kunnen wij u niet toelaten op het circuit.

Afzeggingen: persoonlijk doorgeven aan Jean-Paul Hulsebos op telefoonnummer 06 – 42 01 14 33, na 18:00 uur. (eventuele kosten die op ons verhaald zijn worden aan u doorberekend!).