Skip to main content

Onder andere de clubleden Guy Machiels en Marco Leijten namen op 20 juni 2015 deel aan de door SEC gegeven rijvaardigheidstraining en zonden naar aanleiding daarvan een serie foto's in. Het na afloop van de sessie onder de deelnemers verzamelde commentaar zal in het eerstvolgende clubmagazine worden gepubliceerd.