Skip to main content

Het correspondentieadres van onze club is: Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland, Postbus 213, 2690 AE 's-Gravezande.

Het bestuur van de club bestaat per 13 maart 2016 uit Voorzitter Hessel Roukema, Penningmeester Dennis Gronert, Evenmentencommissie Bernie Westhoff, Secretariaat Vincent van den Berg en Redacteur clubmagazine en webmaster Marc Bezem.

Vragen

  • Aanmeldingen voor (aspirant) lidmaatschap of voor vragen hieromtrent neemt u contact op met het secretariaat via E-mail: secretariaat of vul het formulier onder Lid worden on-line in. Gaarne ook hier uw gewijzigde (e-mail)adres doorgeven.
  • Voor vragen van algemene aard neemt u contact op met voorzitter Hessel Roukema op telefoonnummer 036 - 5371743 (na 19.00 uur) of E-mail: voorzitter.
  • Voor zaken omtrent evenementen neemt u contact op met onze Evenementencommissie bestaande uit Bernie Westhoff en Dennis Gronert, beiden te bereiken op een gezamenlijk emailadres.
  • Technische vragen worden behandeld door onze technische commissie bestaande uit Albert Vos en Peter Broerse. Contactpersoon is Albert Vos  op telefoonnummer 046 - 4741063 (na 19.00 uur) of E-mail: Technische commissie.
  • Voor copy of vragen over ons clubmagazine  "911.912"  en voor informatie, input of suggesties inzake deze clubwebsite inclusief vragen over de website login, neemt u contact op met onze redacteur en webmaster Marc Bezem via E-mail: redactie respectievelijk webmaster.