Skip to main content

Ons clubmagazine 911.912 verschijnt 4 maal per jaar. De redactie wordt gevoerd door Marc Bezem, Voor vragen over het clubmagazine, plaatsen van artikelen en advertenties kunt u met hem contact opmemen. 

Een digitaal exemplaar van ons meest recente clubmagazine vindt u hier: 911.912 Clubmagazine april 2020
Dit is een hoge resolutie .pdf, afhankelijk van uw internet verbinding kan het uploaden enige tijd duren.