Skip to main content

Ons clubmagazine 911.912 verschijnt 4 maal per jaar. De redactie wordt gevoerd door Marc Bezem, Voor vragen over het clubmagazine, plaatsen van artikelen en advertenties kunt u met hem contact opmemen. 

Trailer van het laatst verschenen clubmagazine 2016-01 vindt u hier:$File/Clubmagazine 2016-01 Website.pdf.

De trailer van de in december 2015 verschenen "Goodwood Revival" special vindt u hier: $File/Clubmagazine 2015-04 Website.pdf.